پروژه برج های دوقلو مخابرات

پروژه برج های دوقلو مخابرات

  • نوع محصولفایبر سمنت برد
  • مجری پروژهدیوار پوشش سیمان پارت
  • دسته بندی :
  • TAGS