پروژها تجاری و اداری رویال - تهران

Commercial and office projects of Royal

Commercial and office projects of Royal

مترو+شهر+آفتاب

Shahre Aftab Metro Project

Shahre Aftab Metro Project Internal walls 3 thousand square meters

پروژه سیتی سنتر - آبادان

City Center project

City Center project The facade is 4500 square meters

اطلس-مال-مشهد

Large Atlas Market Project

Large Atlas Market Project

پروژه ایران مال - تهران

Iran Mall Project

Iran Mall Project The project area is 2.5 million square…

پروژه تجاری دنیای آرزو - ساری

Donyaye Arezo Business Project

Donyaye Arezo Business Project Internal walls 3 thousand square meters