رمز خود را فراموش کرده اید ؟

کاتالوگ فارسی

شرکت دیوار پوشش سیمان پارت اولین و تنها تولید کننده فایبرسمنت برد اتوکلاوی در کشور

کاتالوگ انگلیسی

شرکت دیوار پوشش سیمان پارت اولین و تنها تولید کننده فایبرسمنت برد اتوکلاوی در کشور

گواهینامه فنی شرکت دیوار پوشش سیمان پارت

از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با رده مقاومتی 3 ( مقاومت خمشی بیشتر از 13 مگاپاسکال و کمتر از 18 مگاپاسکال در شرایط مرطوب و کلاس A )

گزارش آزمایش قابلیت نسوختن

مطابق استاندارد ملی 2_7271 و استاندارد بین المللی ISO 1182 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

گزارش نهایی گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

شرکت دیوار پوشش سیمان پارت تولید کننده ورق های سیمانی الیافی فایبرسمنت برد اردیبهشت 98

گواهینامه های شرکت دیوار پوشش سیمان پارت

بالا