پروژه پارک علم و فناوری دانشگاه شریف

پروژه پارک علم و فناوری دانشگاه شریف

  • نوع محصولفایبر سمنت برد
  • مجری پروژهدیوار پوشش سیمان پارت
  • دسته بندی :
  • TAGS