پروژه تالار پذیرایی هما

دیوار و سقف ۲ هزار متر مربع