فایبر سمنت ساده

صفحات سیمانی ای هستند که با الیاف معدنی و سلولزی مسلح شده اند و طی یک پروسه ی تولید دقیق و پیچیده به عمل می آیند.

این صفحات الیاف دار در ضخامت های مختلف از ۴ میلیمتر تا ۱۸ میلیمتر قابل تولید هستند که هر ضخامت کاربرد خاص خود را در سقف ، کف ، دیوار داخلی ، دیوار خارجی و نما دارد.

فایبر سمنت بردها جزو مصالح کلاس A طبق استاندارد جهانی EN 12467 می باشند که در آن این صفحات الیاف دار در گرما ، آتش ، یخ زدگی شدید و رطوبت آزموده می شوند.