بازدید از کارخانه

بازدید از کارخانه دیوار پوشش سیمان پارت و بازدید از خط تولید طرح چوب برای اولین بار در ایران

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت جناب آقای رحمانی

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان گلستان جناب آقای قوانلو

معاون استاندار استان گلستان جناب آقای پاسوار

مدیر اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بندرگز جناب آقای فیاضی